• Facebook'ta Paylas
  • Twitter'ta Paylas
  • Google'ta Paylas

PERİYODİK KONTROLLER

 A-İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri  

B-Risk Değerlendirmesi
-Risk Değerlendirilmesinin yapılarak saha aksiyon planın oluşturulması

C-Periyodik Kontroller
-Elektrik Kontrolleri (yılda bir)
-Ana Pano Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Topraklama Ölçümleri ve Raporlanması
-Paratoner Etki Çapı Krokisi
-Mekanik Kontrolleri
Basınçlı Kaplar (yılda bir)
-Buhar Kazanı
-Kompresör
-Hidrofor

Kaldırma Araçları (3 ayda bir)
-Forklift
-Vinç
-Caraskal


İç Ortam Ölçümleri 


-Ortam Gürültü Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Ortam Işık Şiddeti Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması


Termel Konfor Şartları

-Ortam Sıcaklık Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

-Ortam Nem Ölçümünün Yapılıp Kontrol Raporunun Hazırlanması

D-Risk Değerlendirmesi

-Risk Analizinin Raporlanması

E-Acil Durum Planlarının Oluşturulması

F-Yangın Eğitimleri ve Tatbikatlarının Yapılması

G-Yasal Gerek Tespiti Tablosunun Oluşturulması


https://www.google.com/maps/place/Azim+%C4%B0%C5%9F+Sa%C4%9Fl%C4%B1%C4%9F%C4%B1+G%C3%BCvenli%C4%9Fi/@41.0021926,28.6595725,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8a767865487a77a!8m2!3d41.0021926!4d28.6595725